Till startsidan Aktiespararna Hitta kursvinnare

Analysguiden

Kontakt

Handla med aktier

Den som sparar i aktier tar alltid en risk, men det finns dock några grundläggande regler som man kan utgå ifrån för att minska riskmomentet.

Sätt mål och var långsiktig med ditt sparande i aktier
Ha realistiska förväntningar när du sätter mål för ditt aktiesparande. Aktier och aktiefonder är mest lämpad som en långsiktig sparform. Historiskt sett har aktier gett en genomsnittlig totalavkastning på omkring 12 procent per år.

Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
Det krävs kunskap för att man i längden ska lyckas med placeringar i aktier. Hålla dig informerad om de bolag du äger aktier i. Följ med vad som rapporteras om bolagen. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Lyssna gärna på råd som andra ger, men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får stå för konsekvenserna av att ha följt dåliga råd.

Gör din egen analys
Köp inte aktier i bolag du inte har undersökt närmare och känner väl till, alltså kort och gott - köp inte en aktie som du inte förstår. Gör dina egena analyser av bolag du avser att köpa aktier i.
Aktiespararna har ett bra analysverktyg för ändamålet.

Kontrollera riskerna
Satsa inte allt på en eller ett fåtal aktier. Köp 10 till 15 aktier i 5 till 6 olika branscher. Då är du mindre exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde. Satsa inte heller allt på en fond eller ett fåtal fonder, med alltför snäv inriktning. En spridning mellan branscher och länder ger en minskad exponering mot marknadens risker. Tänk dock på att för många fonder inom en och samma kategori är sämre än en indexfond.

Investera regelbundet
Investera inte hela kapitalet som du avsatt för ditt sparande i aktier vid ett enda tillfälle eftersom du då riskerar att köpa dyrt. På kort sikt kan aktiers värde fluktuera kraftigt och ett regelbundet sparande i aktier innebär att man uppnår ett genomsnittspris som motverkar risken att köpa för dyrt. Återinvestera utdelningar och avstå från att hoppa ut ur och in i marknaden – det kan ofta medföra stora omkostnader.

Var försiktig med belåning
Det krävs stor erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier för lånade pengar eftersom hävstångseffekten höjer risken och kan innebära privatekonomisk katastrof men kan också rätt hanterat leda till stora vinster snabbt.

Sätt upp regler för när du ska omplacera
Omplacera när någon av dina aktier har kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, eller när bolaget inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten men tänk på att alltför ofta ompröva dina investeringar kan skapa onödig stress och leda till felaktiga beslut. Vid omplacering, planera även så att du inte betalar skatt i onödan.

Källa: Aktiespararnas Förening "Gyllene regler"

I detta sammanhang kan jag inte undanhålla mig från att citera Lennart "Aktiestinsen" Israelsson och hans syn på varför börsen går upp och ner. "Den går ned för att vi smålänningar ska kunna köpa, och så går den upp så att vi kan sälja - och stockholmarna köpa" ;-)