Om aktier Aktiespararna Hitta kursvinnare

Analysguiden

Kontakt

  Aktieportfölj 151001

Detta är en fiktiv aktieportfölj som startades upp den 1 oktober 2015 utifrån ett startkapital på 1 000 000. Köp och sälj sker med befintliga medel och för att följa utvecklingen görs en periodisk avstämning varje kvartal. Att på kortast möjliga tid och utan alltför höga risker fördubbla startkapitalet är utmaningen.
  Aktie
Köpdatum
Köpantal
Köpkurs
Köpsumma
Datum
Antal
Kurs
Vinst
Förlust
Avräkning
  Avanza Bank
190415
3675
68,03
250 000
190930
3675
80,20 44 735 0 294 735  
  Swedbank A
180401
600
203,68
122 211
190930
600
141,70 0 37 191 85 020  
  Swedish Match
190630
610
334,45
204 015
190930
610
407,10 44 316 0 248 331  
  ICA Gruppen
151001
900
278,90
250 000
190930
900
454,80 159 320 0 409 320  
  Nokia
170630
517
51,50
26 625
190930
517
49,78 0 939 25 736  
  Likvida medel
0  
Totalsumma 852 851 Totalsumma 1 063 142  

2019-09-30 - Donald Trump driver börskurserna med sitt Tvitterkonto där handelskonflikten mellan Kina och USA är det dominerande ämnet. Brexit är fortfarande en osäkerhetsfaktor och räntorna som statsmakterna styr har bitit sig fast på en låg nivå. En sak att beakta när det gäller USA är att sittande presidenter försöker att stimulera ekonomin när det börjar närma sig valkampanjerna inför ett nytt presidentval för att på så sätt öka sina chanser till omval.
Portföljen har det senaste kvartalet gått bra och då är det främst ICA Gruppen som har agerat draglok. Det blir intressant att se om den nya ledningen i Swedbank kan tvätta bort stämpeln av mygelbank och vända på skutan, men än spökar oron för böter och sanktioner för penningtvättshärvan.

2019-06-30 - Börsen präglas av handelskonflikten mellan Kina och USA. Lägg därtill Brexit följetongen och att räntorna har börjat att stiga. Ja då kan man förstå att vissa placerare börjar snegla mot utgången.
Portföljen har genererat en utdelning på 32 606:- som nu har använts för tilläggsköp av Swedish Match. Avanza har splittats med 5:1 men har också sedan dess haft en rätt kraftig nedgång på aktiekursen.

2019-03-31 - Börsen har utvecklats starkt sedan årsskiftet och har snart uppnått en ökning med 20 procent inklusive utdelningar. Men med konjunkturen som ett orosmoln och den långsiktigt fundamentala bilden som ser fortsatt dyster ut och tar vi då dessutom hänsyn till det normala säsongsmönstret som är emot oss (börsen brukar gå bra fram till utdelningssäsongen) ja, då är det nog mest sannolikt att en rekyl är i antågande.
Portföljen har genererat en utdelning på 32 606:- som nu har placerats bland likvida medel och som ska användas för köp av flera aktier vid lämpligt tillfälle.

2018-12-31 - Det finns helt klart en risk att prognoserna i nuläget ligger för högt och att de ska ner ytterligare. De kraftiga börsfallen och råvaruprisfallen bör åtminstone ses som en kraftfull markering att tillväxten globalt kommer att bli svagare framöver. Men vad behöver vi då för att börsen ska utvecklas långsiktigt positivt under nya året 2019? Då vill det till att dollarn försvagas och att oljan stärkas. Andra triggers skulle vara om USA och Kina når en riktig lösning på handelskriget eller att Kina drar igång och stimulerar sin ekonomi kraftigt. Den som lever får se!

2018-09-30 - USA har skapat en handelskonflikt med Kina och den ligger som en våt handduk över börsen. Som långsiktig investerare är det i detta läge bäst att sitta still i båten om man nu inte väljer att sälja av och göra sig lite mera likvid. För allt tyder på att vi har en sättning på börsen i ankommande och som tar sin början med att subventionerna försvinner och räntorna börjar stiga.

2018-06-30 - Börsen har utvecklats svagt sedan toppen i slutet på maj och kurserna har därför svängt kraftigt som en följd av en upptrappad global handelsoro, minskade stimulanser från centralbankshåll, sämre makrostatistik i Europa och generella vinsthemtagningar. Vi befinner oss i en miljö med stigande marknadsräntor, dollarstress i tillväxtmarknader, börsras i Kina och en upptrappad handelskonflikt. Sammantaget gör detta en avvaktande handel och att många sitter och fumlar med fingret på säljknappen.

2018-03-31 - I januari inleddes det nya året med stigande optimism och stabila kursuppgångar. När vi sedan kom in i februari blev det en börsoro som kan hänföras till att den amerikanska 10-årsräntan steg. Mars är en månad som präglas av att det är en utdelningsperiod och en högre volatilitet. Bolag med en hög utdelning i en marknad med en stark konjuktur och låga marknadsräntor lyfter upp börsbolag som är i en positiv vinsttrend till ett attraktivt alternativ för placeringar. Portföljen genererade en utdelning på 30 961:- som nu har placerats i ett tilläggsköp av Swedbank aktien.

2017-12-31 - Året 2017 var på många sätt ett extraordinärt år med de stora penningspolitiska stimulanserna och samtidigt en god vinstutveckling för många börsbolag vilket tillsammans har bidragit till en positiv utveckling på aktiemarknaden. Vi ser också en allt starkare svensk krona och med högre värderingar överlag är faktiskt risken för en större sättning överhängande under det kommande året.
Portföljen får en större förändring i och med att H&M aktien bytes ut mot Swedish Match. H&M har uppvisat en svag utveckling samtidigt som Swedish Match har varit en stabil aktie och som känns trygg att ha i modellportföljen.

2017-09-30 - Det senaste kvartalet har bjudit på en dragkamp mellan "Bear" där marknadspessimisterna håller till och "Bull" med marknadsoptimisterna. Någon klar segrare i matchen blev det inte eftersom alla håller ögonen på utvecklingen i Amerika varifrån det kommer ömsom vin och ömsom vatten och åter igen har ett antal krigshetsare blivit rätt så högljudda. Gör man ett svep över världsekonomin så ser man en bild där bruttonationalprodukten växer överallt i världen, men lönerna står och stampar på samma ställe. Det genereras massor av pengar, men vi har ingen inflation. Regeringarna bygger upp enorma skuldberg, men räntorna fortsätter att vara låga eller negativa. Vi har fått många tekniska innovationer, men produktiviteten växer inte. Det är en konstig värld vi lever i där ingenting är sig likt förutom krigshetsarna, förstås.

2017-06-30 - Världens centralbanker har gjort allt i sin makt för att få igång ekonomin igen efter finanskrisen genom en extremt expansiv penningpolitik och som på så sätt varit en bidragande faktor till att den ekonomiska tillväxten återvänt. Stimulanserna har då blivit en stor anledning till den goda börsutvecklingen vi sett de senaste åren. Lägre avkastningskrav och bristen på investeringsalternativ har inneburit stora kapitalströmmar till aktiemarknaden, något som bidragit till att trycka upp börserna till oroväckande höga värderingshöjder. Men pendeln kan lika gärna svänga till att investerare börjar tänka i nya banor. Det är exempelvis inte helt orimligt att individer ställer sig frågan: ”hur illa är det egentligen ställt i världsekonomin om alla dessa stimulanser fortfarande behövs 8–9 år efter krisen?”. Är det så att det enda som egentligen händer när centralbankerna trycker pengar är att välstånd omfördelas i samhället och att nya tillgångsbubblor snabbt skapas och som då kan leda till ännu större problem längre fram? Det blev till slut att jag fick ta en förlust och kasta in handuken vad gäller Fingerprint-aktien, byter därför ut den till Nokia som har en lite stabilare värdering.

2017-03-31 - Vi är nu inne i en period där marknaden ställer om sig till högre räntor med allt vad det kommer att innebära för inflationen och för olika branscher som banker och fastighetsmarknaden. Kunde faktiskt inte förutse Hennes & Maurtiz svaga utveckling under den gångna perioden, men med facit i hand är det förstås mycket lättare. Vädret har inte varit gynnsamt för försäljningen och internethandeln har inte heller riktigt snurrat igång så att det börjar synas på allvar i omsättningen. Fingerprintaktien är ett kapitel för sig men i första hand ett skolexempel på hur de stora aktörerna kan plocka småspararna genom att de kan köra kursutvecklingen helt frikopplat från fundamenta. Det är i alla fall skönt att se hur själva bolaget som sådant fortsätter att hålla ställningarna på marknaden och levererar bra med vinster.

2016-12-31 - När man blickar tillbaka på det gångna året kan man som vanligt konstatera att det har varit ett antal både större och mindre händelser som har påverkat världmarknaden och börsutvecklingen. Men det som oroar mig mest är att det under senare tid finns tecken till kursmanipulation i ett antal börsbolag och som därmed gör att normal bolagsvärdering inte fungerar som underlag för aktiehandel i dessa bolag. Skall inte fördjupa mig allt för mycket i detta men vill lyfta fram robothandel, blanking, kapitalstarka fonder och vinklade negativa analyser. Finns också tendenser till betalda skribenter på affärspressen som publicerar på beställning vilket gör att denna informationskälla minskar i värde och betydelse. Det kan alltså finnas skäl till att vara på sin vakt till vad vissa s.k. experter skriver och till info och analyser från UBS, ABG och Carnegie som förståeligt nog arbetar i sitt eget intresse i första hand.

2016-09-30 - Så här i efterhand kan man se att det oväntade utfallet av Brexit inte påverkade börsen särskilt mycket. Det som fortfarande triggar utvecklingen är de låga räntorna och att centralbankerna, framförallt ECB och Bank of England, fortsätter med olika stödåtgärder. Stor betydelse har också spekulationerna om utfallet i det stundande amerikanska presidentvalet liksom om Federal Reserv (FED) höjer räntan och så fall när. Portföljen har gjort en liten förbättring sedan förra kavartalet men ligger fortfarande på minus mest p.g.a den svaga rapporten från H&M.

2016-06-30 - Brexit slog till hårt mot portföljen och nu får vi se vad som händer framöver. Det är Betsson och H&M som har backat rejält och Fingerprint vill inte komma upp till den nivå som bolaget förtjänar.

2016-03-31 - Att det guppar lite på vägen framåt är inte så allvarligt i ett längre perspektiv. Att portföljen ligger 5% back är ju förstås inte så roligt men eftersom det inte har hänt något negativt av större betydelse i bolagen som vi har valt att följa kursutvecklingen för då går det att se framtiden an med tillförsikt. Fingerprintaktien har backat mest av alla men likväl är det kanske där det finns mest att hämta och som har den mest spännande utvecklingen i perspektivet ett eller två år.

2015-12-31 - Det är alltid lika spännande och osäkert när vi står med ett nytt år framför oss. Vad kommer att hända med räntorna? Kommer dollarn att stärkas och hur blir utvecklingen i Kina? Jag skulle kunna fylla den här sidan med möjliga händelser både positiva och negativa som kan och kommer att påverka utvecklingen på aktiemarknaden. Men för att inte bli handlingsförlamad av alla variabler som vi ska ta hänsyn till då är det extra viktigt att göra goda egna analyser och hitta de bolag som utvecklas väl i den rådande marknaden. I den här portföljen ska jag göra en liten omstuvning i och med att jag byter ut Swedbank aktien till en mera chans och risk betonad aktie som Fingerprint Cards. Kan inte låta bli att ta med denna spännande aktie som har gjort en så fantastisk resa och som dessutom högst troligt har mer att ge framöver utifrån potentiella vinstmöjligheter.

2015-10-01 - Ny portfölj med fem bolagsaktier som har potential till en acceptabel utveckling. Det bör nu vara ett bra läge att göra en omstart av portföljen. Med låga räntor som håller nere avkastningskraven och som hjälper företagen att leverera vinster är aktier ett attraktivt placeringsalternativ. Att amerikanska räntan kommer att höjas är inprisat av marknaden och med oljepriset på låg nivå är det nog i första hand den ekonomiska avmattningen i Kina som gör att utvecklingen där är det som kan vara en oroshärd och som då har en dämpande effekt på världsmarknaden.
  Aktieportfölj 090101


  Aktie
Köpdatum
Köpantal
Köpkurs
Köpsumma
Datum
Antal
Kurs
Vinst
Förlust
Avräkning
  H&M
090101
2 000
160,75
321 500
150223
2 000
363,50 405 500 0 727 000  
  ICA Gruppen
140331
1 169
234,60
274 247
150223
1 169
297,80 73 881 0 348 128  
  Africa Oil
120331
2 704
24,80
67 068
150223
2 704
16,50 0 22 452 44 616  
  SEB A
090101
7 000
33,53
234 710
150223
7 000
102,10 479 990 0 714,700  
  Arcam
140930
1 014
160
162 240
150223
1 014
192 53 457 0 194 688  
Totalsumma 1 059 756 Totalsumma 2 029 132  

2015-02-23 - Äntligen passerades mållinjen! Det tog sin lilla tid att fördubbla startkapitalet som var 1 milj men i dag så uppnådde portföljen 2 milj. Rättare sagt tog det sex år och två månader att med fem olika bolagsaktier i portföljen få 100% i tillväxt. Nu blir det en omstart av den fiktiva portföljen och fem nya bolagsaktier ska väljas ut. Men eftersom börsen ligger lite oroväckande högt i dagsläget blir det att invänta en rekyl och ett lämpligare läge för ett nytt startdatum.

2014-12-31 - Som aktieägare sitter man i en guldsits när räntorna är låga eftersom alternativen till att äga aktier i allmänhet inte är lika gynnsamma. Hela 90% har nu denna modellportfölj stigit sedan start och det bör gå att nå 100% som ger en fördubbling av satsat kapital under året som kommer. Men att sia om framtiden är inte lätt eftersom det är som Magdalena Forsberg säger titt som tätt när hon refererar skidskytte "det kan hända saker" Låter portföljen vara oförändrad och förutsätter att Africa Oil och Arcam kommer igen från den svacka som nu dessa båda aktier befinner sig i.

2014-09-30 - Under perioder när börsen och informationen är lite svårtolkad är det inte riktigt läge att spekulera med ett kvartal som utgångspunkt. Antingen ska det i stället vara på längre sikt som minst ett år eller också som jag har valt med min privata portfölj att vara extremt kortsiktig och daytrada på kursrörelserna under dagen. Likväl har den här portföljen stigit med 2,10% senaste kvartalet medan OMX har backat -0,34% under samma period. Har försökt att hela tiden lägga in en chansaktie i portföljen för att spekulera i snabba uppgångar, men just chansaktier ska man helst jobba kortsiktigt med, eftersom de oftast har häftiga kursrörelser både uppåt och nedåt. SAS-aktien har tidigare fått representera chans och risk men nu byts den ut till en annan spännande aktie som Arcam, ett bolag som utvecklar och producerar produkter som ligger rätt i tiden.

2014-06-30 - Det senaste kvartalet har jag varit försiktigt inställd till börsen. Det betyder att jag med facit i hand intog en defensiv ställning alltför tidigt. För min egen del har det dock aldrig handlat om att sälja av några stora mängder aktier. Snarare har det varit frågan om att ta hem en del vinster och vara försiktig med nya köp samt att ha en del pengar i kassan tillgängliga för köp när rätt lägen dyker upp. Men att byta ut SKF aktien för att i stället ta in ICA Gruppen i portföljen var så här långt inte så lyckat byte, eftersom SKF har haft en riktigt bra utveckling detta kvartal medan ICA Gruppen har stannat till. Om jag ska våga mig på ett tips på en aktie att hålla ögonen på så vill jag lyfta fram Lucara Diamond vars kursutveckling går stadigt uppåt och som det ser ut så har den ännu inte nått taket i denna uppgångsfas.

2014-03-31 - Ett kvartal har gått som har blandat ömsom vin och ömsom vatten. Momentum pekade uppåt i januari men sedan har det gått lite tyngre mycket beroende på Putins eskapader på Krimhalvön. Tillväxten i portföljen sedan start har backat en aning sedan årsskiftet och är nu på en 75% ökning sedan uppstarten av portföljen. Säljer SKF aktien och tar in ICA Gruppen i stället, tycker att det är en aktie som blir spännande att följa under resten av året.

2013-12-31 - Ett bra aktieår kan nu läggas till handlingarna. Tillväxten på portföljen sedan uppstarten är 82%. Bankaktier överlag har gått bra detta år och det gör att SEB har utvecklats positivt. Hennes&Mauritz ångar på och har presterat All time high och den aktien har säkert glatt många investrare i år.

2013-09-30 - Ett riktigt bra kvartal kan nu läggas till handlingarna. Alla aktierna i portföljen har haft en positiv utveckling och mest glädjande är att H&M har börjat röra på sig igen. Portföljen ligger nu på en tillväxt på 76% men samtidigt börjar börsen kännas lite övervärderad så vi har nog kanske inte så mycket mer att hämta ur denna uppgångsperiod. Den som lever får se!

2013-06-30 - Ingen av aktierna som jag har i portföljen har gått så särskilt bra senaste kvartalet - men inte heller direkt dåligt. Kanske man inte ska förvänta sig något mer eftersom börsen är inne i en avvaktande period mycket på grund av att stödköpen som FED gör i USA ska upphöra allt eftersom och genom att Kina sackar av i sin tillväxt. I Japan händer det saker som ingen riktigt vet hur det kommer att utvecklas och allt detta sammantaget gör att vi får nog leva med en viss osäkerhet ett tag till. Portföljen har sedan uppstarten i alla fall haft en tillväxt på 43,4% och det får man väl vara nöjd med så länge.

2013-03-31 - Byter ut SSAB-aktien till SAS eftersom SSAB har det lite tungt och det ser inte ut att bli så mycket bättre inom den närmaste framtiden. Att jag satsar på SAS är en ren chansning på att de ska få lite bättre lönsamhet i sin verksamhet och att aktien får ett lyft från sin nuvarande nivå.

2012-12-31 - Det var Africa Oil som drog ner resultatet det här senaste kvartalet. Samtidigt är det just riskaktier som Africa Oil representerar som kan snabba på tillväxten i aktieportföljen eller också sänka den kraftigt . Det är ju därför som vissa aktier kallas för just riskaktier.

2012-09-30 - Konjunkturkänsliga aktier som SKF och SSAB har det lite tungt just nu. Däremot går banker och i viss mån oljeaktier bra. Tillväxten för portföljen sedan start är nu 41,3% och det är väl godkänt men det är långt kvar till en fördubbling av startkapitalet som var 1 milj vid uppstarten.

2012-06-30 - Om en tillväxt på 37,4% sedan uppstarten den 1 januari 2009 av denna fiktiva aktieportfölj är bra eller dåligt kan de lärde få tvista om. Själv är jag inte riktigt nöjd med resultatet, men utvecklingen i sydeuropa är faktiskt riktigt svår att hantera för en aktietrader som både vill vara långsiktig och samtidigt försöka ta några kortsiktiga positioner med lite större risk.

2012-03-31 - Nu kan det vara dags att ta på sig solglasögonen så att man inte blir bländad av den kursuppgång på 10,2% som vi har sett under årets första kvartal. Med den sydeuropeiska skuldkrisen något så när under kontroll och fina makrosiffror från USA samt att Kina vägrar att frångå den fantastiska utveckling som landet är inne i kan man tro att det är idel solsken framöver. Men efter solsken kommer regn så en rekyl är nog att vänta inom en snar framtid. Passar på att byta ut Lundin Mining aktierna till en lite tryggare placering som det innebär att äga aktier i SKF B. Nog för att SKF B inte är någon kursdubblare på kort sikt, men att det blir en hyfsat bra placering kan man säkert med lite tålamod förvänta sig. Likaså tar jag nu in Africa Oil i stället för Black Pearl.

2011-12-31 - Ett riktigt dåligt aktieår är nu till ända så vi kan istället blicka framåt mot ett nytt år som säkert också kommer att bestå av större och mindre händelser och bjuda på hisnande berg- och dalbaneupplevelser. Huvudmålet med denna portfölj är ju att fördubbla värdet på insatskapitalet. Det målet är så här i årsskiftet rätt så avlägset eftersom den totala utvecklingen sedan start endast är en ökning med 23,6%.

2011-09-30 - Är det statsskulderna i Euroområdet eller är det den datoriserade högfrekvenshandeln som nu stökar till det för oss som försöker förstå vad det är som egentligen är orsaken till den oroliga och ryckiga kursutvecklingen det gångna kvartalet? Eller är det bara den sedvanliga höstnedgången som spökar och lite tröttsamt är det också med alla analytiker som ger ett sken av att de förstår vad som händer?

2011-06-30 - För att på ett bra sätt kunna hantera en börsportfölj så krävs det att man även ska kunna bedöma viktiga händelser i världsekonomin. Detta kvartal är det Grekland som påverkat mest och nu gäller det att kunna avgöra om landet skall kunna reda upp och betala av sin ohanterliga skuld genom att låna mer pengar. Normalt sätt skall det inte vara något lyckat recept, men med tur och lite skicklighet har faktiskt sådana manövrar ibland fungerat.

2011-03-31 - Första kvartalet för året bestod av dramatiska händelser som jordbävningen i Japan och oroligheterna i Mellanöstern. Året började med att börsen steg i januari för att sedan falla tillbaka till stor del p.g.a. nämnda händelser. Att sedan H&M och SSAB brottas med höjda kostnader för råvaraor som priset för bomull, kol och skrotpris gör att just dessa två aktier går lite tungt just nu. Portföljen står och stampar på stället och ligger i paritet med läget vid årsskiftet.

2011-01-01 - Ett nytt år och den enda justering som görs i portföljen är att Shelton Petroleum byts ut till en annan oljeaktie. Det blir Black Pearl som är en av vinnaraktierna under år 2010 som nu kommer in i stället och som troligtvis kommer att fortsätta gå bra ett år till - men den som lever får se. Målsättningen under år 2011 är att uppnå en fördubbling av startkapitalet och för få till det krävs en ytterligare tillväxt av 13 % på årets totalsumma som var 1 775 385. Det blir inte lätt men det kan gå med en satsning på olja och silver. Jag tror dessa råvaror har potential oavsett hur det går för USA och oavsett hur mycket pengar som trycks upp. Jag hinner säkert ändra kurs många gånger innan jag får summera 2011, men det blir med all sannolikhet ett spännande och utmanande år.

2010-12-31 - Det var med 1 miljon i utgångsläget den 1 januari 2009 som denna aktieportfölj startades upp, nu två år senare är den totala tillväxten 77,5%. Det är faktiskt lite bättre än bra kan man väl säga.

2010-09-30 - Detta tredje kvartal har haft ett momentum med en positiv utveckling och sedan starten av denna portfölj är nu totala avkastningen 60,5%. På årsbasis är avkastningen också positiv igen och är nu uppe i 7,45%

2010-06-30 - Nu är vi inne i en lite svagare period och som någon trädgårdsmästare eller vem det var som har sagt så växer inga träd till himlen, men som tur är ger en svacka ofta ett bra tillfälle för köp av aktier till ett behagligt inköpspris. Faktum är att det totala värdet på 1 375 992 har sedan årsskiftet minskat med 7,9% men ser man till när denna portfölj sjösattes, alltså 2009-01-01 så uppvisar den fortfarande en ökning på 37,6%.

2010-03-31 - Första kvartalsavstämningen för det nya året gav ett resultat på 1 701 597 vilket motsvarar 13,9% i värdeökning. Detta är rätt bra utfall i relation till OMX Stockholm som ökat 8,3% under samma period.

2010-01-01 - Nu blir uppgiften att upprätta en ny portfölj med fem utvalda aktier för år 2010 och det kommer antagligen bli lite knepigare att pricka något så när rätt i urvalet. Men siktet blir i alla fall att få en tillväxt på ca 20% på helåret. Årets startkapital är 1 493 997 som motsvarar grundinsatsen plus intjänad summa från året 2009.

2009-12-31 - Vilket aktieår! Den portfölj som jag upprättade 1 januari 2009 har nu den 31 december ett värde på 1 493 997 och har då gått upp med 49,4%. Börsen i stort har ju gått så bra (46,6%) att det gällde bara att undvika de allra värsta rötäggen för att man själv skulle få en riktigt bra utväxling på de egna aktierna.

2009-09-30 - Fiktiva portföljen har nu uppnått 47% i avkastning, men med den utveckling som börsen har haft under året så skulle även en blind höna kunnat göra ett riktigt bra resultat, men likväl uppfattar jag mig som en rätt så duktig blind höna som har lyckats picka åt sig några saftiga korn.

2009-06-30 - Nu vid halvårsavstämningen har portföljen ett värde på 1 325 740. En ökning med 32,57% på sex månader är riktigt bra när man som en jämförelse ser att Stockholmsbörsen har ökat med 21,23% under samma tid.

2009-03-31 - Efter ett kvartal och den första avstämning uppnåddes ett resultat på 1 034 000.

2009-01-01 - Detta är en fiktiv aktieportfölj som nu startas upp med ett startkapital på 1 000 000. Köp och sälj sker med befintliga medel, vilket leder till att kapitalet allt eftersom antingen kan öka eller minska.

I detta sammanhang kan jag inte undanhålla mig från att citera Lennart "Aktiestinsen" Israelsson och hans syn på varför börsen går upp och ner. "Den går ned för att vi smålänningar ska kunna köpa, och så går den upp så att vi kan sälja - och stockholmarna köpa" ;-)